•  Địa chỉ : Số 19 đường số 1, Khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  •  Email : sales@iwisu.com 
  •  Điện thoại : 028 36 36 90 90 / 36 36 91 91
  •  Fax : 028 36 36 90 79